İş Yeri Sigortası Nedir? Avantajları Nelerdir?

İş yeri sigortası kavramını bugün sizler için ele aldık. İşyeri sigortası birçok etkenlere karşı sizi ve işyerinizi güvence altına alır. Ama gelin tüm bunlardan önce işyerimizi etkenlere karşı nasıl kendimiz koruyabiliriz onları ele alalım;

İşyerlerini kazalardan ve doğal afetlerden koruma için aşağıdaki önlemler alınabilir:

 1. İşyerinin fiziksel yapısının güçlendirilmesi: İşyerinin yapısının dayanıklılığını artırmak için yapının malzemesi ve inşaat tekniğinin uygun olması önemlidir. Örneğin, binaların deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edilmesi, doğal afetlerden etkilenme riskini azaltır.
 2. İşyerinde güvenlik önlemlerinin alınması: İşyerinde yangın, gaz kaçağı gibi olası tehlikelerin önlenmesi için güvenlik sistemlerinin (yangın tüpleri, gaz dedektörleri) ve ilk yardım malzemelerinin (yangın söndürme gazları, ilkyardım malzemeleri) bulundurulması önemlidir. Ayrıca, işyerinde yangın ve diğer tehlikelerin önlenmesi için güvenlik eğitimleri verilmesi de önemlidir.
 3. İşyerinin taşınabilir olması: İşyerinin doğal afetlerden etkilenme riskini azaltmak için, işyerinin taşınabilir bir yapıda olması (örneğin, konteynır veya karavan gibi) düşünülebilir.
 4. İşyerinin yedeklerinin bulundurulması: İşyerinin doğal afetler gibi olaylar sonucu kullanılamaz hale gelebileceği düşünülürse, işyerinin yedeklerinin (örneğin, bilgisayar ve diğer elektronik cihazların yedekleri) bulundurulması önemlidir. Bu sayede, işyerinin çalışmasını sürdürebilir.
 5. İşyerinin sigortalatılması: İşyerinin doğal afetler gibi olaylar sonucu hasar görebilmesi durumunda, işyerinin sigortalatılması önemlidir. Bu sayede, işyerinin hasar gördüğü takdirde sigorta şirketinden yardım alınabilir.

İşyeri Sigortası Nedir?

İşyeri sigortası, işyerinin doğal afetler, yangın, hırsızlık gibi olaylar sonucu hasar görebilmesi durumunda, işyerinin sigortalatılmasıdır. İşyeri sigortası, işyerinin fiziksel yapısını (bina, makine, ekipman vb.) ve işyerinin faaliyetlerine ait mal ve hizmetleri kapsar. İşyeri sigortası, işyerinin hasar gördüğü takdirde sigorta şirketinden yardım alınabilmesini sağlar.

İşyeri sigortası, işyerinin faaliyetine göre değişen çeşitleri vardır. Örneğin, bir mağazanın işyeri sigortası, bir ofisin işyeri sigortasından farklı olabilir. İşyeri sigortasının kapsamı, sigorta şirketi ile yapılan anlaşma doğrultusunda değişebilir. Bu nedenle, işyerinin ihtiyaçlarına göre en uygun işyeri sigortasının seçilmesi önemlidir.

İşyeri sigortasının avantajları aşağıdaki gibidir:

 1. Güvenlik sağlar: İşyeri sigortası, işyerinin hasar gördüğü takdirde sigorta şirketinden yardım alınabilmesini sağlar. Bu sayede, işyerinin hasar gördüğü takdirde finansal anlamda güvende olunur.
 2. Risksiz bir ortam yaratır: İşyerinin faaliyetine göre değişen çeşitli tehlikeler olabilir. İşyeri sigortası, bu tehlikelerden etkilenme riskini azaltır ve risksiz bir ortam yaratır.
 3. Mali anlamda koruma sağlar: İşyerinin hasar gördüğü takdirde, işyeri sigortası sayesinde hasarın tamiri veya değiştirilmesi için gerekli olan mali destek sağlanır. Bu sayede, işyerinin hasar gördüğü takdirde mali anlamda zorluk çekilmez.
 4. İşyerinin çalışmasını sürdürebilme olanağı sağlar: İşyerinin hasar gördüğü takdirde, işyeri sigortası sayesinde hasarın tamiri veya değiştirilmesi için gerekli olan mali destek sağlanır. Bu sayede, işyerinin hasar gördüğü takdirde çalışmasını sürdürebilir.

İş Yeri Sigortası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İşyeri sigortası için gerekli olan belgeler şunlardır:

 1. İşyerinin faaliyetine ilişkin belgeler: İşyerinin ne tür bir faaliyet yaptığını gösteren belgeler (örneğin, Ticaret Sicil Gazetesi, Özel İhtisas Faaliyet Belgesi vb.)
 2. İşyerinin fiziksel yapısı ile ilgili belgeler: İşyerinin fiziksel yapısı ile ilgili belgeler (örneğin, inşaat ruhsatı, tapu, kat mülkiyeti belgesi vb.)
 3. İşyerinde bulunan ekipman ve makinelere ilişkin belgeler: İşyerinde bulunan ekipman ve makinelere ilişkin belgeler (örneğin, satın alım faturası, garanti belgesi vb.)
 4. İşyerinin sigortalatılmasını talep eden kişiye ilişkin belgeler: İşyerinin sigortalatılmasını talep eden kişiye ilişkin belgeler (örneğin, nüfus cüzdanı, vergi levhası vb.)
 5. İşyeri sigortası için yapılacak anlaşma ve sözleşme belgeleri: İşyeri sigortası için yapılacak olan anlaşma ve sözleşme belgeleri.

Bu belgeler, sigorta şirketinin işyeri sigortası yaptırılması için gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamaya yöneliktir. Bu nedenle, işyeri sigortası yaptırılırken, sigorta şirketinin talep ettiği belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması önemlidir.

İş Yeri Sigortasının Kapsamı Nedir?

İşyeri sigortası, işyerinin doğal afetler, yangın, hırsızlık gibi olaylar sonucu hasar görebilmesi durumunda, işyerinin sigortalatılmasıdır. İşyeri sigortası, işyerinin fiziksel yapısını (bina, makine, ekipman vb.) ve işyerinin faaliyetlerine ait mal ve hizmetleri kapsar. Örneğin, bir mağazanın işyeri sigortası, mağazadaki ürünlerin hasar gördüğü takdirde bunların değiştirilmesini kapsayabilir. Bir ofisin işyeri sigortası ise, ofis binasının hasar gördüğü takdirde binanın tamirini veya değiştirilmesini kapsayabilir.

İşyeri sigortasının kapsamı, sigorta şirketi ile yapılan anlaşma doğrultusunda değişebilir. Bu nedenle, işyerinin ihtiyaçlarına göre en uygun işyeri sigortasının seçilmesi önemlidir. Ayrıca, işyeri sigortasının kapsamında, işyerinde çalışan çalışanların sigortalanması da olabilir. Bu durumda, çalışanların işyeri sigortası ile ilgili bilgilerin de toplanması gerekmektedir.

İş Yeri Sigortası Ek Teminatları Nelerdir

 İşyeri sigortası ek teminatları, işyeri sigortasının kapsamını genişleterek daha fazla koruma sağlayan teminatları ifade eder. Örneğin, işyerinin çalışanlarının sağlık sigortası, işyerinin çalışanlarının işyeri sigortası kapsamında olabilir. Bu durumda, işyeri sigortası ek teminat olarak çalışanların sağlık sigortasını içerebilir.

İşyeri sigortası ek teminatları, sigorta şirketi ile yapılan anlaşma doğrultusunda değişebilir. Örneğin, bir işyeri sigortasında ek teminat olarak seyahat sigortası da olabilir. Bu durumda, işyerinin çalışanlarının işyeri sigortası kapsamında seyahatleri sırasında sağlık gibi konularda da koruma sağlanır.

İşyeri sigortası ek teminatlarının seçimi, işyerinin ihtiyaçlarına göre yapılır. Bu nedenle, işyerinin ihtiyaçlarını belirleyip, sigorta şirketi ile yapılacak anlaşma doğrultusunda en uygun ek teminatların seçilmesi önemlidir.

Kolay ödeme avantajı ile kredi kartına özel taksit imkânından yararlanın, poliçenizi hemen alın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like
Read More

Kefalet Sigortası Nedir?

Kefalet Sigortası, bir tür sigorta poliçesi olup genellikle işletmelerin veya şahısların, yasal veya sözleşmeye dayalı yükümlülüklerini yerine getirememeleri durumunda, üçüncü bir tarafın bu yükümlülükleri yerine getirme taahhüdünde bulunmasıdır.
Read More