Kasko Sigortasında Teminat ve Kasko Türleri

Maddi Zarar Teminatı

Maddi zarar teminatı maddi hasarlı araç kazalarında karşımıza çıkmaktadır. Sigortalı aracın çeşitli sebeplerle karıştığı kazalarda ortaya çıkan hasar durumudur. Sigortalı araç başka bir araca çarpmış olabileceği gibi herhangi bir eşyaya/cisime de çarpmış olabilir. Maddi zarar, meydana gelen kaza sebebiyle kazaya karışan araçta meydana gelen değer kaybı ile ortaya çıkan zarar ve ödenecek teminat durumudur. Değer kaybı talep durumunda halinde sigorta firması eksperi tarafından trafik sigortası genel şartlarındaki esaslara göre tespit edilir ve teminat bu doğrultuda kıstas alınır. Maddi hasarlı kaza durumunda birden fazla aracın hasar görmesi durumunda kaza başına belirlenen limit tutarı ayırım yapılmaksızın orantılı olarak pay edilmektedir.

Sağlık Giderleri Teminatı

Meydana gelen kazada sadece maddi hasarlı değil ve kazada 3. bir şahıs zarar görmüş ise bedenen eski aline haline dönmesi için yapılması gereken tüm hastane giderleri kapsayan teminat sağlık giderleri teminattır. 6121 saylı kanunda yapılan düzenlemede hastane giderleri teminatının karşılanma sorumluluğu SGK ya verilmiştir. Düzenlemeden sonra hastane masraflarının nasıl karşılanacağı ve hangi durumlara göre masrafların ödeneceği gibi konularda sıkıntılar yaşanmış ancak bir geçiş döneminden sonra idari düzenlemeler yapılarak sıkıntılar giderilmiştir.

Sürekli Sakatlık Teminatı Durumu

Meydana gelen trafik kazası sebebiyle üçüncü bir şahısın sürekli sürecek bir şekilde sakat kalmasından dolayı ileriki zamanda yoksun kalacağı gelirini telafi etmeyi amaçlayan teminattır. Tazminat sakatlık oranını gösteren kurul raporu doğrultusunda hareket ederek, kaza sebebiyle mağdur olan kişiye verilir. Sürekli sakatlık durumu, sakat kalan bireyin bakıma muhtaç olması halinde bakıcı masraflarını kapsamaktadır.

Destekten Yoksun Kalma Teminatı

Destekten yoksun kalma teminatı, trafik kazası sonucunda vefat sebebiyet verilen kişinin bakmakla sorumlu olduğu kişilerin yoksun kaldıkları desteğin telafi edilmesidir. Destek hesaplanırken vefat eden kişi dikkate alınarak trafik sigortası genel şartları sözleşmesinde yer alan esaslara göre belirlenir.

Reasürans, sigorta kapsamına alınmış bir rizikonun bir kısmının veya tamamının yeniden sigortalanması durumudur. Bu yöntemle sigorta firması üstlenmiş olduğu riski paylaşarak hasar oluştuğunda tazminatlarda zorlanmamayı hedefler. Reasürans şekli itibari ile bu şekilde riski devreden firma , devir alan şirkete de reasürör ismi verilmiştir.

Birden fazla poliçeyi aynı anda düzenleyen sigorta firmaları büyük hasarların aynı döneme geldiğinde mali olarak sıkıntı yaşamamak için reasürans yoluna gidebiliyor. Kısa zamanda mali imkânları yetersiz olan sigorta firmalarına almış oldukları riskleri sigortalama imkânı tanımaktadır

Sigortanın Temel Prensipleri İlkesi;

Sigorta poliçesinin tarafları olan sigortalı ile sigorta firmasının karşılıklı olarak menfaatlerinin korunması adına her 2 tarafında hassasiyet ile uyması gereken kurallar olarak bilinen sigortanın prensipleri açıklanmıştır.

Tazminat prensibi: Sigortalanabilir ve azami iyi niyet prensipleri çerçevesinde teminat altına alına risklerin gerçekleşmesinden kaynaklı zararın/ziyanın sigortacı tarafından sigortalı kişiye ödenmesini ifade eder. Temel olarak zarar gören ve sigortalıya ait olan aracın eski hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Sigortacı tarafından verilen tazminat ile vuku bulan gelen kaza arasında illiyet bağı olmalıdır. Yani sigorta yaptıran kesinlikle sebepsiz zenginleşme olarak ifade edilen haksız bir kazanç elde etmemeli fakat her hangi bir zarara ve yoksunluğa da uğramamalıdır. Tazminat prensibi zarar gören sigortalı kişinin menfaat kaybını temin altına almaktadır.

Kasko Sigortası: Sigorta satın almak isteyen kişilerin ödemeye razı olduğu sigorta prim karşılığında, sahibi olduğu veya kullanımında olan arabasının karşılaşması muhtemel riskler sonucunda maruz kalacağı hasarların sigorta firması tarafından sigorta sözleşmesi ile teminat altına alınması olarak söylenebilir. Kasko sigortası, karayollarında kullanılan motorlu araçların karıştıkları kazalar sonucunda meydana gelen hasarlar sonucunda veya yangın, çalınma, sel,deprem, ayaklanmalar vb. durumlar sonucunda sigortalının zarara uğrayan menfaatinin telafi edilmesi gerektiği durumlarda devreye girmektedir. Kasko sigortası kapsam ve içerik açısından zorunlu mali sorumluluk sigortasından şekil itibari ile farklıdır. Çünkü trafik sigortası, motorlu bir aracın karayolunda kullanılması sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yararlanmasına yada bir şeyin zarara/hasara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin, zarara uğrayan üçüncü kişilere karsı olan sorumluluğunu belli oranlar dâhilinde karşılamayı amaçlayan ve kanuna göre yapılması zorunlu olan bir sorumluluk sigortası iken kasko sigortası ise kazaya karışan aracın diğer bir deyişle kazaya sebep olan aracın uğradığı zararı giderme üzere işletilen bir sistemdir.

Kasko sigortasının coğrafi bölgeler ve geçerlilik süresi de yine Kasko Genel Şartlarında detaylı olarak açıklanmıştır. Buna göre genel olarak kasko sigortasının coğrafi sınırı Türkiye sınırı olarak belirtilmiştir. Ancak ek sözleşme ile Türkiye sınırları dışında olan kazalarda kasko kapsamına alınabilecektir. Kasko sigortasının süresi ise 1 yıldır ve aksi kararlaştırılmadı ise sözleşmenin imza altına alındığı tarihte öğlen saat 12.00 de başlayan sigorta yine bitim tarihinde saat 12.00 de son bulmaktadır.

Kasko Türleri

Dar Kasko Kapsamı

Kasko kapsamına alınabilecek birinciş teminatların tamamını kapsamayan sadece bir veya birkaç tanesinin kapsama alınarak yapılan kasko şekli Dar Kasko olarak adlandırılmakladır. Diğer kasko çeşitlerine göre fiyatta avantaj sağladığından kaza yapma riski düşük olan sürücüler tarafından tercih edilmektedir. Örnek vermek gerekirse sadece çarpışma teminatı verilerek tanzim edilecek sözleşme Dar Kaskodur. Fakat sunduğu teminat kapsamı oldukça azdır. Ülkemiz şartlarında çok fazla tercih edildiği söylenemez.

Genişletilmiş Kasko Kapsamı

Yukarıda sayılan birincil teminat gruplarının hepsi ve Kasko Genel Şartlarda belirlene aşağıda maddeler durumunda sayılan teminatlardan bazıları veya tamamı ek sözleşme ile poliçeye ilave edilerek yapılan kasko çeşididir. Genişletilmiş kasko ise dar kaskodan daha farklı olarak içerisinde birden fazla risk grubunun eklenebileceği kasko çeşididir.

En uygun fiyatlar ile kasko teklifi almak için buraya tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like