Kasko ve Trafik Sigortası Alırken Dikkat Edin!

İki önemli soru ile başlayalım; kasko ve trafik sigortası nedir? Sadece trafik sigortası yaptırmak yeterlimi?

İki önemli soru ile başlayalım; kasko ve trafik sigortası nedir? Sadece trafik sigortası yaptırmak yeterlimi? En çok merak edilen konulara açıklık getirelim. Bireysel olarak yaptığımız en büyük iki yatırımdan biri yaşadığımız evimiz, diğeriyse kendimize ait otomobilimiz. Son zamanlarda önemi fazla anlaşılmayan trafik ve kasko sigortalarının neden önemli olduğu konusunda bilgilendirme yapmak konuyu aydınlatmak olacaktır. Trafik ve kasko sigortalarında iki ayrı poliçenin kapsamlarını özetleyerek başlamakta fayda var.

Trafik sigortası, bir kaza sonucunda diğer otomobil veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar/ziyanlar için sizi teminat altına alan zorunlu sigortadır. Trafik sigortası, poliçede tanımlanan aracın işletilmesi anında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına ya da malın zarara uğramasına sebebiyet verilmişse, Karayolları Trafik Kanununa göre motorlu aracı işletene daha düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etmektedir. Meydana gelen bir kaza olayında zararın önlenmesi veya azaltılması sebebiyle, sigorta yaptıranın yapacağı makul ve zorunlu (limitler dahilinde) masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

Zorunlu trafik sigortası, adından da anlaşılacağı üzere her motorlu araç sahibinin aracına yaptırması gereken bir sigorta çeşididir. Karayolları Trafik Kanununa göre, zorunlu trafik sigortası olmayan bir araç trafiğe çıkamaz. Eğer aracın trafiğe çıkması halinde ise cezai yaptırım uygulanır. Başka bir deyişler trafikteki her aracın mutlaka zorunlu trafik sigortası olması gerekmektedir.

2023 yılı itibariyle hususi araçlar için trafik sigortası teminat limitleri (TL bazında) şu şekildedir: araç başına maddi giderler 100 bin, kaza başına maddi giderler 200 bin, ölüm ya da sürekli sakatlık durumunda şahıs başına giderler 1 milyon, ölüm ya da sürekli sakatlık durumunda kaza başına giderler 2 milyon 50, şahıs başına sağlık giderleri 5bin ve kaza başına sağlık giderleri 5 milyon.

Kasko sigortasına gelecek olursak, poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ya da motorsuz taşıtlarının sigortalı bireyin iradesi dışında araç hareket halindeyken veya  dururken hasara uğraması, hırsızlık, yanması veya kazaya karışması gibi durumlarda sigortalıya tazminat ödenmesini sağlar. Kasko sigortası, zorunlu trafik sigortasının tam tersine sigorta yaptıranın kendi aracını güvence altına almasını sağlar ki, bu durum kasko ile trafik sigortası arasındaki önemli farktır.

Son yıllarda artan hırsızlık ve çalınma olayları, yanma olayları ve dolu/sel gibi doğal afetlerin artması araç sahipleri için tek başına trafik sigortasını yetersiz kılmış, kasko poliçelerine olan ihtiyacı daha fazla arttırmıştır. Poliçe.

Kasko Poliçesi Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

Kasko poliçesi için teklif alırken primlerin düşük ve rekabetçi olmasına dikkat etmek önem ister. Fakat primlerin yanı sıra teminatlar da iyice incelenmeli ve poliçenin ilerde oluşabilecek muhtemel hasarları karşılayıp karşılamayacağından emin olunmalıdır. Eksik yada yetersiz teminatlar ileride size büyük sorunlar çıkarabilir. Çalıştığınız aracı firma profesyonel olmalı, ihtiyacınızı belirleyip size birçok sigorta şirketinden alternatif teklifler sunabilmelidir. Bir sigortalı olarak, satın alacağınız poliçenin içeriğini ve muafiyetleri mutlaka okuyunuz yada e postanıza alın.

Özellikle son yıllarda araç bedellerinde yaşanan ciddi artışlar ve parça fiyatları, hasar maliyetlerini oldukça artırmıştır. 2022 yılı itibariyle zorunlu trafik sigortaları karşı tarafa vereceğimiz maddi zarar için araç başına 100 bin tl ye kadar ödeme yapmakta olup, bu miktar, araç fiyatlarını düşündüğümüzde düşük kalmaktadır. Trafik sigortası limitinin az kalması durumunda, kasko poliçesindeki ihtiyari mali mesuliyet teminatı devreye girer. Bazı sigorta şirketleri bu teminatı oldukça yüksek limitlerle veya limitsiz olarak vermektedir, sigortamdakik.net burada limitleri düşük tutarak size en avantajlı teklifleri vermeye hazır.

Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

• Genellikle trafik sigortası ve kasko sigortası birbiriyle karıştırılır. Trafik sigortası zorunlu bir poliçe iken kasko sigortası tamamen isteğe bağlı sigortalar kapsamındadır.

• Kasko, kendi aracınızın uğrayacağı zararları temin ederken trafik poliçesi karşı tarafa vereceğiniz zararları teminat altına almaktadır.

• Trafik sigortasının teminat limitleri kamu tarafından belirlenir ve sınırlıdır, bu limitleri aşan tutarlar kasko poliçesiyle teminat altına alınabilmektedir.

En çok sorulardan biride kaskonun anahtar kayıplarını karşılayıp karşılamayacağıdır. Hadi gelin ondanda bahsedelim; Bazı hasar ve ziyan durumları genel şartlarda olmayıp sigorta poliçesinde yer alabilmektedir.  Anahtarın ele geçirilmesi nedeniyle aracın çalınması durumunda hasarın kasko sigortası kapsamında olup olmayacağını öğrenmek için Kasko Sigortası Genel Şartlarına bakıldığında bu halin “A.5. Ek Sözleşme ile Teminatta Dahil Edilebilecek Zararlar” başlığında düzenlendiğini görmekteyiz. Başka bir deyişle aracın anahtarının ele geçirilmesi sebebiyle aracın çalınması durumu, Kasko Sigortası Genel Şartları’nda teminat kapsamı dışında bırakılmış ancak, sözleşmede bu durumun aksinin kararlaştırılabileceği söylenmiştir. Fakat uygulamada hemen hemen bütün sigorta firmalarının kasko poliçelerinde anahtarın ele geçirilmesi sebebiyle aracın çalınmasının belirli durumlarda kasko kapsamında olduğu görülmektedir. Her sigorta şirketinin poliçesinde hangi hallerin teminat kapsamında hangi hallerin teminat kapsamı haricinde olduğu farklı farklı yazılı olsa da genel kaideler bulunmaktadır.

Teminat Harici Durumlar:

  • Otomobilin anahtarının aracın üzerinde unutulması
  • Araç anahtarının rızaen bırakıldığı (Tamir vb.)
  • Zor kullanmadan anahtarın evden/işyerinden çalınması
  • Araç anahtarının açıkta bırakılması

Teminat Dahilindeki Durumlar:

  • Araç anahtarının zor kullanılarak kişiden alınması
  • Araç sahibinin dolandırılmak suretiyle alınması
  • Eve/işyerine zor kullanarak, alınması
  • Eve/işyerine tırmanarak anahtarın ele geçirilmesi
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like