Kefalet Sigortası Nedir?

Kefalet Sigortası, bir tür sigorta poliçesi olup genellikle işletmelerin veya şahısların, yasal veya sözleşmeye dayalı yükümlülüklerini yerine getirememeleri durumunda, üçüncü bir tarafın bu yükümlülükleri yerine getirme taahhüdünde bulunmasıdır.

Kefalet Sigortası, bir tür sigorta poliçesi olup genellikle işletmelerin veya şahısların, yasal veya sözleşmeye dayalı yükümlülüklerini yerine getirememeleri durumunda, üçüncü bir tarafın bu yükümlülükleri yerine getirme taahhüdünde bulunmasıdır.

Bankacılıkla birlikte en sağlam ve gerekli olan sigorta teminatında sigorta şirketi kefil rolünü üstlenmekte ve borçlunun alacaklıya olan taahhüdünün teminatını sağlamaktadır. Nitekim Medeni Kanun’da düzenlenen kefalet vasıtasıyla, alacaklıya karşı şahsen yükümlü olan bir özne (bu durumda sigorta şirketi), başkalarının bir yükümlülüğünün yerine getirilmesini garanti eder.

Belirtildiği gibi, bu önemli bir garanti şeklidir ve finansman ve hizmet elde etmek için en çok arzu edilenlerden biridir. Eşi görülmemiş bir durgunlukla işaretlenen son yılların senaryosu hem bireyler hem de işletmeler için kredi sözleşmesi arzını keskin bir şekilde gördü; bu kritiklik, bankacılık kurumlarını her zaman mutlak kahramanlar olarak gören ve bunun yerine (Anglo-Sakson ülkelerinin özelliği) özel borç verenlerin hala minimal varlığını bulan yerel kredi piyasasının özelliği ile daha da ağırlaşıyor.

Bugüne kadar, sağlam garantilerin yokluğunda, işletmeler söz konusu olduğunda birincil öneme sahip bir kredi veya bazı hizmetler almak çok zor bir taahhüt olabilir. Bu araçla, herhangi bir temerrüt durumunda talep edilen krediyi iade etme yükünü sigorta şirketinin üstlendiği göz önüne alındığında, sigorta garantisi kesinlikle mükemmel bir çözüm sunar. Şimdi bu hukuki işlemin içerdiği konuları, çeşitlerini, avantajlarını ve dezavantajlarını detaylı olarak inceleyelim.

Kefalet Sigortasının teminatının konuları

Hukukumuzda zaten çok iyi bilinen bu kurumun kapsadığı esaslar olarak üç şekildedir:

1) Borçlu, yani taahhüdü doğuran özne; 

2) Alacaklı/lehdar, yani borcun ödenmesi gereken kişi. Bu durumda kefil olarak hareket eden bir üçüncü kişinin de eklenmesiyle konumu sağlamlaştırılmakta; 

3) kefil,Yükleniciye destek vererek garantörlük yapan, borcunu şimdiki ve gelecekteki tüm mal varlığı ile ödemeyi taahhüt eden kişi. Kısaca kefil, borcun ifasının garantörüdür. Borçlu ile alacaklı arasında ortaya çıkan asıl yükümlülüğün geçerliliği, teminatın geçerliliği için de olmazsa olmaz bir şarttır: Aksi takdirde sigorta teminat sözleşmesi de hükümsüz sayılacaktır.

Kefalet Sigortası politikası türleri

Başlıca sigorta teminatı türleri şunlardır:

  • Kamu sözleşmelerinin yürütülmesi için sigorta garantisi. Bayındırlık ihalesi alan şirket, sözleşmenin imzalanmasıyla üstlenilen tüm yükümlülükleri garanti altına almak için kesin bir depozito sağlamalıdır. Mevduat tutarı, kanuna uygun olarak, herhangi bir müzayede indirimi hariç, eser miktarının %10’u oranında belirlenir.
  • Ön ödemeli KDV iadesi garantisi. Türk vergi sistemine karşı alacak talebinde bulunulabilmesi ve vergi mükellefinin uygun kontrollerden sonra elde ettiği tazminatın hukuka aykırı olması halinde sağlanan geri ödemenin Gelir İdaresine iadesini garanti etmeye hizmet etmesi halinde talep edilmektedir.
  • Kiralık sigorta teminatı. Gayrimenkul sektörünü etkileyen sürekli iflaslar göz önüne alındığında giderek artan talep, kiracının iflas etmesi durumunda kiracıyı garanti altına almakta, kiracı da teminat ödemek zorunda kalmayacaktır.
  • Gümrük vergileri için sigorta garantisi. Mevzuat, belirli gümrük işlemlerini yürütenlerin, ilgili vergilerin ödenmesini de bir teminat poliçesi yoluyla depozito ile değiştirmelerine izin vermektedir.

Kefalet sigorta teminatının en faydalı avantajı, sağlam ve bilinen bir teminat olduğu için talep edilen krediyi/hizmeti almanın somut şansıdır. Ancak, genellikle ortaya çıkan asıl sorun, garantinin kendisinin nasıl elde edileceğidir. 

Özel bir kişi söz konusu olduğunda, sigortanın gerekli ödeme yeterlilik araştırmalarını yapacağı ve kesinlikle en son maaş çeki, sözleşmeye bağlı durum, vergi beyannamesi gibi gelir ehliyeti belgelerini talep edeceği açıktır. İstenen teminata eşit veya yakın bir hesabın hareketsizleştirilmesi talebi de yaygındır. Serbest bırakma tekliflerinin başarısızlığa uğramasının nedeni tam olarak likidite ve gelir garantilerinin olmamasıdır.

Daha önce öğrendiğimiz gibi, bir şirket bile sigorta kefalet garantisi talep edebilir. Bu durumda, seçilen şirkete sunmanız gerekir:

  • Yasal Temsilci ve/veya Genel Müdür’ün kimlik belgeleri
  • Şirketin KDV numarası
  • Onaylanan son 5 mali tablo
  • Bilanço ve güncellenmiş muhasebe durumu

Kefalet Sigorta Garantisi Ne Kadar Tutar?

Kefilin maliyeti, ağrılı bir faktörü temsil edebilir ve birden fazla faktörden etkilenir, aşağıda açıklıyoruz.

1) Yıllık oran; esas olarak para maliyetinden (şu anda en düşük seviyede) ve risk seviyesinden etkilenir. Normalde garanti edilen sermayenin yüzde 0,2 ile 5’i arasında dalgalanır.

2) Garantinin konusu .

3) İşlemin riski ; hem talep edilen teminatın risk düzeyine hem de şirketin teminat talep eden kişinin ödeme gücü derecesine ilişkin verdiği görüşe bağlıdır.

4) Teminatlı azami, yani alacaklının, sözleşme tarafının temerrüde düşmesi durumunda kefil aleyhine misilleme yapabileceği borç limitidir.

5) Ön maliyetler

Açıkçası, maliyet her zaman başvuranın sağlamlığı ile ters orantılı (garantör için daha büyük risk, müşteri için daha fazla maliyet) ve süre ile doğru orantılı olacaktır. Avantajlar genellikle daha düşük maliyet (özellikle teminat açısından) ve banka garantisine kıyasla daha kısa araştırma süreleri ile temsil edilir. Çıkarabileceğiniz gibi, bu seviyede bir garanti talep etmek için kişinin kendi sermayesini ve gelir kapasitesini zekice ve doğru bir şekilde analiz etmesi şarttır. Daha az deneyimli olanlar için, sadece uygulamanın başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda ücretlendirilecek olan kefalet sigortası konusunda belirli danışmanlık kurumlarıyla temasa geçmek mümkündür.

Sigorta danışmanlarımızdan daha fazla destek almak için buraya tıklayıp formu doldurun hemen sizi arayalım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like